În lucru:                                        

 • Gassendi, Despre libertate, traducere de Adrian Niță, Editura Univers Enciclopedic, București

 • Redescoperirea spiritului (lucrare de metafizică în care tratez despre: spirit, relația minte-suflet-corp, natura conștiinței, categoriile spiritului etc)

 • Categoriile ironiei la Rorty și Patocka, lucrare de plan, Institutul de Filosofie

 • Leibniz, Opere, vol. 8, Scrieri teologice, coord. Adrian Niță, traducere de Filotheia Bogoiu, Dana Dinu, Mihnea Moroianu, Adrian Niță, Elena Emilia Ștefan

 • Leibniz, Opere, vol. 6, Noi eseuri asupra intelectului uman, traducere de Alexandru Boboc, Mihaela Pop, Delia Șerbescu; Introducere, note, anexe și revederea traducerii de Alexandru Boboc


 

1. Cărţi în străinătate:

            Adrian Niţă, La métaphysique du temps chez Leibniz et Kant, L’Harmattan, Paris, 2008, 283 p. 


2. Cărți în țară:

            Adrian Niţă, Leibniz, Paideia, Bucureşti, 1998, 231 p.

             Adrian Niţă, Timp şi idealism, Paideia, Bucureşti, 2005, 296 p.

             Adrian Niţă, Deşertul interogaţiilor, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2007, 146 p.

             Adrian Niţă, Noica: o filosofie a individualităţii, Paideia, Bucureşti, 2009, 236 p.

             Adrian Niţă, Polemice, Grinta, Cluj-Napoca, 2011, 208 p.

             Adrian Niţă, Existenţă şi predicaţie, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, 155 p.

            Adrian Niță, Filosofie și literatură. Eseuri și cronici de tranziție, Tracus Arte, București, 2014, 262 p.

 

            3. Cursuri

            Adrian Niţă, Metodologie, Ars Docendi, Bucureşti, 2005, 155 p.

           

          4. Traduceri:

            G.W. Leibniz, Scrieri filosofice, traducere, studiu introductiv, notiţe introductive şi note de Adrian Niță, All, Bucureşti, 2001.

            E. Gilson, Tomismul, traducere de Adrian Nita, Humanitas, Bucureşti, 2002.

            Maurice Merleau-Ponty, Întrețeserea-chiasmul, în Revista de filosofie, an LVII, nr. 5-6, 2010, pp. 629-651.

            Voltaire, Elementele filosofiei lui Newton, Herald, București (în curs de apariție)

            Gassendi, Despre libertate, Univers Enciclopedic Gold, București (în pregătire)

 

5. Volume editate în străinătate:

Adrian Nita (ed.), Leibniz`s Metaphysics and Adoption of Substantial Forms, Springer Verlag, Dordrecht, 2015.


6. Volume editate în România:

            Adrian Niţă (coord.), Natura timpului, Pelican,Giurgiu, 2006.

            Leibniz, Opere, vol. 1, Metafizica, coord. Adrian Niță, traducere de Rucsandra Dascălu, Dana Dinu, Magdalena Indrieș, Adrian Niță, Delia Șerbescu, Elena Emilia Ștefan, Studiu introductiv și Note de Adrian Niță, Editura Univers Enciclopedic, București, 2015.

            Leibniz, Opere, vol. 17, Corespondența cu Foucher, Bossuet, Nicaise, Sophie și Sophie Charlotte, coord. Adrian Niță, traducere de Adrian Niță, Delia Șerbescu, note de Adrian Niță, Ionuț Răduică, Delia Șerbescu, Editura Univers Enciclopedic Gold, București, 2015.

            Leibniz, Opere, vol. 4, Limba universală, caracteristica universală, calculul logic, coord. Adrian Niță, traducere de Alexandru Boboc, Dana Dinu, Aurel Lupu, Elena Emilia Ștefan, Introducere și note de Adrian Niță, Editura Univers Enciclopedic Gold, București, 2015.

            Leibniz, Opere, vol. 8, Scrieri teologice, coord. Adrian Niță, traducere de Filotheia Bogoiu, Dana Dinu, Mihnea Moroianu, Adrian Niță, Elena Emilia Ștefan; Introducere de Adrian Niță, București, Editura Univers Enciclopedic Gold (în curs de apariție).

            Leibniz, Opere, vol. 6, Noi eseuri asupra intelectului uman, traducere de Alexandru Boboc, Mihaela Pop, Delia Șerbescu; Introducere, note, anexe și revederea traducerii de Alexandru Boboc, București, Editura Univers Enciclopedic Gold (în curs de apariție)        

 

            7. Studii în volume publicate în străinătate:

            Adrian Nita, Preface, in Désiré Nolen, La critique de Kant et la métaphysique de Leibniz, Paris, L²Harmattan, 2006, pp. I-XXV.

            Adrian Nita, Introduction. Leibniz`s metaphysics and adoption of substantial forms, in Adrian Nita (ed.), Leibniz`s Metaphysics and Adoption of Substantial Forms, Dordrecht, Springer Verlag, 2015, pp. 1-9.

            Adrian Nita, Substance, unity and identity in early Leibniz's work, in Adrian Nita (ed.), Leibniz`s Metaphysics and Adoption of Substantial Forms, Dordrecht, Springer Verlag, 2015, pp. 27-42.

            Adrian Nita, Matter and primary matter in Leibniz, in A. Le Moli, A. Cicatello (eds.), Understanding Matter, vol. 1,  Perspectives in Modern Philosophy, Palermo, New Digital Press, 2015, pp. 3-15.

            Adrian Nita, Conciliation between Aristotle and moderns: form and unity at the young Leibniz, inJuan-Antonio Nicolás, Niels Öffenberger (eds.), Beiträge zu Leibniz`Rezeption der Aristotelischen Logik und Metaphysik, Hildesheim, Georg Olms Verlag, 2016, pp. 289-303

 

            8. Studii în volume publicate în România:

            Ion Ianoşi (coord.), Dicţionarul operelor filosofice româneşti, Humanitas, Bucureşti, 1997, pp. 78-80, 139-140, 231-233, 237-239.

            Adrian Niţă, Compunere şi continuitate, în M. Flonta (coord.), Descartes-Leibniz. Ascensiunea şi posteritatea raţionalismului clasic, Universal Dalsi, Bucureşti, 1998, pp. 148-155.

            Adrian Niţă, Timp sacru şi eternitate, în C. Mircea, R. Lazu (coord.), Orizontul sacru, Polirom, Iaşi, 1998, pp. 159-165.

            Adrian Niţă, Persoana şi identitatea personală, în Al. Baumgarten (coord.), Îngerul şi persoana, Charmides, Bistriţa, 2000, pp. 82-86.

            Adrian Niţă, Trigemenea lui Brâncuşi, în I. Pogorilovscki (coord.), Brâncuşi, artist-filosof, Editura Fundaţiei ,,Constantin Brâncuşi", Târgu-Jiu, 2001, pp. 111-115.

            Adrian Niţă, Posibilitate şi existenţă. Argumentul ontologic la Leibniz şi Kant, în Ion Tănăsescu (ed.), Argumentul ontologic, Pelican, Giurgiu, 2004, pp. 102-113.

            Adrian Niţă, Existenţă şi realitate la Kant, in Al Boboc, NI Mariş (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XII, Editura Academiei, Bucureşti, 2004, pp. 483-503.

            Adrian Niţă, Intenţionalitate şi obiecte nonexistente, in Cristian Ciocan, Dan Lazea (coord.), Intenţionalitatea de la Plotin la Levinas, Editura Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 2005, pp. 63-70.

            Adrian Niţă, Despre predicaţie, in Al. Boboc, NI Mariş (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol XIII, Editura Academiei, Bucureşti, 2005, pp. 120-140.

            Adrian Niţă, Structura timpului la Merleau-Ponty, in Cristian Ciocan (coord.), Memorie şi temporalitate, Bucureşti (în curs de apariţie).

            Adrian Niţă, Timp şi memorie la Merleau-Ponty, in Al Boboc, NI Mariş (coord.), Studii de fenomenologie, Editura Academiei, Bucureşti (în curs de apariţie).

            Adrian Niţă, Despre posibilitatea călătoriei în timp, in Adrian Niţă (coord.), Natura timpului, Pelican, Giurgiu, 2006.

            Adrian Niţă, Despre natura timpului, in Adrian Niţă (coord.), Natura timpului, Pelican, Giurgiu, 2006, pp. 5-18.

            Adrian Niţă, Existenţă şi conştiinţă în filosofia americană (Existence and consciousness in american philosophy), in A. Botez et alii (coord.), Construcţie şi deconstrucţie în filosofia americană contemporană, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, pp. 355-374.

            Adrian Niţă, Despre individuaţie la Lucian Blaga, in Angela Botez et alii, Lucian Blaga – confluenţe filosofice în perspectivă culturală, Bucureşti, Editura Academiei, 2007, pp. 335-346.

            Adrian Niţă, Iubire şi moarte la Isaia Feier, în V Cernica (coord.), Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. IV, Bucureşti, Editura Academiei, 2008, pp. 369-374.

            Adrian Niţă, Timp şi memorie la Merleau-Ponty, în Al. Boboc, N.I. Mariş (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XVI, Bucureşti, Editura Academiei, 2008, pp. 189-201.

        Adrian Niţă, Existenţă şi cuantificare la Quine, în Angela Botez, Gabriel Nagâţ (coord.), Tendinţe în filosofia ştiinţelor socio-umane, Filosofia ştiinţei, vol. 5, Bucureşti, Editura Academiei, 2008, pp. 355-368.

        Adrian Niţă, Structura timpului la Merleau-Ponty, in Marilena Vlad, Adrian Sandu (ed.), Memoria filozofilor, Bucureşti, Zeta Books, 2009, pp. 175-188.

     Adrian Niţă, Identitatea personală şi continuitatea spaţio-temporală, in Emilia Parpală-Afana (ed.), Communication, identity, context, Craiova, Universitaria, 2009, pp. 237-243

     Adrian Niţă, Quine on existence, in Gheorghe Clitan (ed.), Limbaj, concepte, comunicare, Timişoara, Editura de Vest (în curs de apariţie).

         Adrian Niţă, Reconstrucţia categorială a existenţei, în Alexandru Surdu, Sergiu Bălan (coord.), Studii de teoria categoriilor, vol. 3, Bucureşti, Editura Academiei, 2011, pp. 87-114

      Adrian Niţă, Existenţă şi realitate în fizica contemporană, în Angela Botez et alii (coord.), Categorii şi concepte în filosofia ştiinţei, Bucureşti, Editura Academiei, 2011, pp. 205-230

          Adrian Niţă, Fiinţă şi model la Şora, in Luiza Palanciuc (coord.), Viaţa gândului. In honorem Mihai Şora Iaşi, Eis Art, 2012, pp. 82-105

          Adrian Niţă, Noica şi istoria filosofiei, in Ovidiu Pecican (coord.), România comunistă. Istorie şi istoriografie, Cluj Napoca, Limes, pp. 65-72

           Adrian Niţă, Ontologie structurală la Ilie Pârvu, în M Dumitru, M Flonta, V Mureşam (coord.), Metafizică şi ştiinţă, Editura Universităţii Bucureşti, 2012, pp. 113-124

           Adrian Niţă, Fiinţă şi esenţă la Edith Stein, în Brînduşa Palade, PG Sandu (coord), Filosofie şi teofanie, Bucureşti, Galaxia Gutemberg, 2012,  pp. 59-74.

        Adrian Niță, Cuvânt înainte, la John Searle, Mintea: o scurtă introducere în filosofia minții, trad de Iustina Cojocaru, București, Herald, 2013, pp. 5-12.

            Adrian Niță, Materie și materie primă în concepția lui Leibniz, în Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tănăsescu (editori), Studii de istoria filosofiei universale, vol. XXII, București, Editura Academiei Române, 2014, pp. 76-87.

             Adrian Niță, Introducere. Metafizica lui Leibniz, în Leibniz, Opere, vol. 1, Metafizica, traducători: Rucsandra Dascălu, Dana Dinu, Magdalena Indrieș, Adrian Niță, Delia Şerbescu, Elena Emilia Ștefan, note de Adrian Niţă, București, Editura Univers Enciclopedic, 2015, pp. 17-30.

            Adrian Niță, Introducere. Corespondența anilor `90, în Leibniz, Opere, vol. 17, Corespondența cu Foucher, Bossuet, Nicaise, Sophie și Sophie Charlotte, coord. Adrian Niță, București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2015, pp. 13-24.

            Adrian Niță, Introducere. Câteva aspecte ale logicii lui Leibniz, în Leibniz, Opere, vol. 4, Limba universală, caracteristica universală, calculul logic, coord. Adrian Niță, București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2015, pp. 15-26.

            Adrian Niță, Unitatea explicativă a lumii în scrierile de tinerețe ale lui Leibniz, în Ion Tănăsescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XXIII, București, Editura Academiei Române, 2015, pp. 36-58

            Adrian Niță, Categoria rațiunii la Foucault, Ion Tănăsescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XXIV, București, Editura Academiei, 2016, pp. 163-183.

 

            9. Studii și articole indexate (ISI, Scopus etc)

Adrian Nita, Book review of Magdalena Marculescu-Cojocea, Critica metafizicii la Kant și Heidegger, Studia phaenomenologica, vol VI, 2006, pp. 483-487

Adrian Nita, Book review of Francois Jaran, La metaphysique du Dasein. Heidegger et la possibilite de la metaphysique (1927-1930), Studia phaenomenologica, vol. X, 2010, pp. 403-405.

Adrian Nita, ,,Mihai Şora’s Philosophy of Dialogue”, Angelaki. Journal of Theoretical Humanities, vol. 15, nr. 3, 2010, pp. 195-198.

            Adrian Niţă, ,,Leibniz on subject and individual substance”, Filozofia nauki, vol. XX, 2(78), 2012, pp. 57-67.

            Adrian Niţă, ,,Daniel Garber on Corporeal Substances and Monads”, Revue roumaine de philosophie,  vol. 56, 1, 2012, pp. 175-181.

            Adrian Nita, ,,Time as a condition of possibility. Reply to Michael Futch”, in The Leibniz Review, vol. 22, 2012, pp. 135-138.

            Adrian Nita, ,,Essays on Theodicy by Leibniz after Three Hundred Years”, Revue roumaine de philosophie, vol. 57, 1, 2013, pp. 149-160.

            Adrian Nita, Review of Justin EH Smith, Divine machines. Leibniz and the Sciences of Life, Princeton University Press, 2011, in Studia Leibnitiana, Band 46, issue 1, 2014, pp. 111-113.

            Adrian Nită, ,,Leibniz on Spontaneity as a Basic Value”, Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, vol. 11, issue 1, June 2014, pp. 127-140.

            Adrian Nita, ,,Substance and Intelligibility in Leibniz”, Revue roumaine de philosophie, vol. 58, issue 1, 2014, June 2014, pp. 121-126.

            Adrian Nita, ,,Explaining Nature: Leibniz between Scholastics and Modern Philosophy”, Revue roumaine de philosophie, vol. 61, issue 1, June 2017, pp. 41-56.

            Adrian Nita, ,,Mind-Body Problem: the Controversy between Leibniz and Pierre Bayle”, Revue roumaine de philosophie (forthcoming

 

            10. Articole şi studii în reviste de specialitate:

            Unele semnificaţii filosofice ale utopiilor sociale, Revista de filosofie, XXXIX, 5, 1992, pp. 503-505.

            Sensurile termenului Logos în dialogul Parmenide, Revista de filosofie, XLI, 3, 1994, pp. 309-315.

            Teoria leibniziană a spaţiului şi timpului, Saeculum, I (III), 3-4 (12), 1995, pp. 16-21.

            Posibilitate şi identitate la Aristotel şi Leibniz, Revista de filosofie, XLIII, 1-2, 1996, pp. 5-8.

            Filosofia minţii, Saeculum, II (IV), 1-4 (16), 1996, pp. 167-169.

            Reabilitarea individualului, Revista de filosofie, XLIV, 4, 1997, pp. 401-407.

            Zur Lage der Philosophie in Rumanien, Zeitschrift für Philosophie, 3/1999, pp. 82-83.

           Symposium ,,Mind and Consciousness", Zeitschrift für Philosophie, 4/1999.

            Tematica modernităţii şi tematica naţională la C. Noica, Revista de filosofie, 5-6/2000, pp. 487-493.

            On mental causation, Revue roumaine, anul LV (CL), nr. 375-376, 2000, pp. 159-166.

            Le paradigme antique du temps, Revue roumaine de philosophie, vol. 44/2000, pp. 395-400.

            Abordarea naturalist-biologică a conştiinţei, Academica, anul XIII, nr. 16-17, iulie-august 2003, pp. 60-64.

            Teoria naturalistă a conştiinţei, in Revista de filosofie, nr. 3-4, 2003, pp. 345-355.

            Leibniz. Argumentele existenţei lui Dumnezeu, Saeculum, serie nouă, anul III (V), nr.1 (17), 2004, pp. 25-35.

            Timp şi continuitate, Academica, serie nouă, nr. 26, mai 2004, anul XIV, nr. 163, pp. 37-39.

            Liberté et causalité chez Kant et Leibniz, Revue roumaine de philosophie, tome 48, nr. 1-2, 2004, pp. 29-43.

            Argumentele existenţei lui Dumnezeu în filosofia lui Leibniz, Saeculum, serie nouă, anul III (V), nr. 2 (18), 2004, pp. 5-12.

            Despre existenţa obiectelor nonexistente, Noema, vol. III, nr. 1, 2004.

            Ontologia structurală şi ontologia analitică, Revista de filosofie, anul LI, nr. 3-4, 2004, pp. 515-520.

            Libertate şi intenţionalitate la Merleau-Ponty, Revista de filosofie, anul LII, nr. 1-2, 2005, pp. 79-86.

            Modelul funcţional al imaginaţiei, Academica, serie nouă, nr. 35, anul XL, pp. 45-48, februarie 2005.

            Russell and Merleau-Ponty on Freedom, Revue roumaine de philosophie, tome 49, nr. 1- 2, 2005, pp. 207-211.

             Individuaţia la Blaga, Revista de filosofie, anul LIII, nr. 1-2, 2006, pp. 173-186.

            Individuation chez Blaga, Revue roumaine de philosophie, tome 50, nr. 1-2, 2006, pp. 33-46.

            Funcţie şi imaginaţie la Kant, Analele Universităţii Craiova. Seria Filosofie, vol. 19, nr. 1, 2007, pp. 119-131.

            Existenţa ca predicat, Analele Universităţii din Craiova. Seria filosofie, vol. 20, nr. 2, 2007, pp. 81-92.

            Conceptul de lume la Merleau-Ponty, Analele Univ. Craiova. Seria filosofie, vol. 21, nr. 1, 2008, pp. 108-117.

            La chair du monde chez Merleau-Ponty, Analele Univ. Craiova. Seria filosofie, vol. 22, nr. 2, 2008, pp. 120-129.

            Înţeles şi folosire la Wittgenstein, Revista de filosofie, anul LVI, nr. 3-4, 2009, pp. 301-310.

            Individual-general în metafizica lui Noica, Analele Universităţii Craiova, seria Filosofie, vol. 23, nr. 1, 2009.

            Instanţele fiinţei la Noica, Analele Universităţii Craiova, seria Filosofie, vol. 23, nr. 2, 2009.

            Căutarea universalului în idiomatic la Constantin Noica, Saeculum, serie nouă, anul VIII (X), nr. 1-2 (28), 2009.

            Despre individualul formal în concepţia lui Noica, Analele Universităţii Craiova, seria Filosofie, vol. 26, nr. 2, 2010, pp. 115-139.

            Quasi-monismul leibnizian, Revista de filosofie, anul LXIII, nr. 4, iulie- august 2016, pp. 420-430.

            Formele substanțiale între realitate și ficțiune, Analele Universităţii Craiova, seria Filosofie, vol. 37, nr. 1, 2016, pp. 55-70.                    

 

            11. Comunicări prezentate le simpozioane şi sesiuni ştiinţifice înternaționale:

            On mental causation, simpozionul ,,Mind and Consciousness“, organizat de Universitatea Mării Negre, Mangalia, 7-11 septembrie 1999.

            Le modèle possibiliste du temps, VII. Internationaler Leibniz-Kongress, Berlin, 10-15 septembrie 2001.

            Cauzalité par liberté chez Immanuel Kant, simpozionul ,,Spaţii ale libertăţii în gândirea modernă“, ARCHES, New Europe College, 10 mai 2002.

            La place de la subjectivité dans la communication, CIFSIC, X Colloque bilateral franco-roumain, 28 juin - 3 juillet 2003.

            Soundness and Pressuposition, The XIIth Congress of Logic, Methodology and the Philosophy of Science, Oviedo, 7-13 August 2003.

            Liberté et causalité, The XXIInd World Congress of Philosophy, Istanbul, 10-17 August 2003.

            Towards an holist theory of consciousnes, Academia Română, CRIFST, 4 septembrie 2003.

            Identité et individuation chez Leibniz, Ecole d`été internationale en philosophie, Macea, 30 august - 13 septembrie 2003.

            Forme substantielle et substance corporelle, the 5th seminar on early modern philosophy, The Great Instauration : Science, Philosophy and the Reformation of Knowledge in 17th Century, Bran, 2-7 iulie 2005.

            On time travel, 28th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel (Austria), 7-13 august 2005.

            How composed can a composed substance be?, VIIIth International Leibniz Congress, Hannover, 24-29 iulie 2006.

            Possibility and existence. The ontological argument in Leibniz and Kant, The Second Southeast European Seminar in Early Modern Philosophy, Ankara, 22 August-25 August 2006.

            Experiment, hypothesis and principles in Newton and Leibniz, Bucharest-Princeton Seminar in Early Modern Philosophy, 29 July-3 August 2007, Bran.

            Quine on existence, Language, concepts and communication International Workshop, West University Timişoara, 24-26 April 2008.

            Adrian Niţă, La chaire du monde chez Merleau-Ponty, la simpozionul internaţional Merleau-Ponty: a phenomenology of life, Universitatea din Craiova, 3 octombrie 2008.

            Adrian Niţă, Personal identity, communication and continuity, la simpozionul internaţional Communication, identity, context, Craiova, 7-8 Noiembrie 2008.

            Solomon`s House between appearance, utopia and reality, la 10th International Conference of the Utopian Studies Society, University of Porto, 1-4 iulie 2009. 

            Individualité et romantisme: Constantin Noica, une grande figure de la philosophie européene, 9 martie 2011, ora 18, Poitiers, Franţa

            Adrian Niţă, Subject and individual substance at Leibniz, in H Breger, J Herbst (eds.), Nature and Subject. IX International Leibniz Congress, 2011, Hannover

            Existence et necessite, Xe Congress de la Societe Kantienne de Langue Francaise, 5-8 octombrie 2011, Luxembourg

            The communication of the substances in the philosophy of Leibniz, simpozion internaţioanl Rethinking Politics for the Knowledge Society, International Conference, Iaşi, 30 noiembrie-3 decembrie 2011.

            Realité et actualité chez Kant et Leibniz, 23rd World Congress of Philosophy, Atena, 4-10 august 2013.

            Conciliation between Aristotle and Moderns: Form and Unity at the Young Leibniz, The second Ibero-American Congress ,,300 Anos de la Monadologia”, Granada, Spain, 3-5 April 2014

            Matter and Primary Matter in Leibniz, international colloquium ,,Understanding Matter”, Palermo, Italy, 10-13 April 2014.

            Mind-Body Problem: the Controversy between Leibniz and Pierre Bayle, the second Oltenia Colloquium in Early Modern Philosophy, Craiova, Romania, May 17, 2014.

            Explaining Nature: Leibniz betwenn Scholastics and Modern Philosophy, Italo-Romanian Colloquium ,,Constructionism and naturalism in Leibniz”, Torino, Italy, June 5, 2014.

            Organism and organic body in Leibniz's late metaphysics, colocviu internațional ,,IIIrd Oltenia Colloquium in Early Modern Philosophy”, ,,Leibniz's Metaphysics of Life”, Craiova, 22 mai 2015.

            Substantial forms between reality and fiction, Oltenia Colloquium in Early Modern Philosophy, 22 aprilie 2016.

            Leibnz`s quasi-monism, X International Leibniz Congress, Hannover, 18-23 iulie 2016.

 

            12. Comunicări prezentate la simpozioane şi sesiuni ştiinţifice naționale

            Despre ,,Logos" în dialogul Parmenide, sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de Filosofie, Bucureşti, 15-16 iunie 1993.

            Posibilitate şi identitate la Aristotel şi Leibniz, sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de Filosofie, Bucureşti, 9-11 noiembrie 1994.

            Leibniz - cum este cu putinţă continuitatea fenomenelor? simpozionul ,,Leibniz-Descartes", Cluj-Napoca, 13 decembrie 1996.

            Existenţă şi cuantificare, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii Româno-Americane, 5 mai 1997.

            Existenţa ca predicat, tabăra de filosofie a Facultăţii de Filosofie din Cluj, Lăpuş, 5-10 iulie 1997.

            Timp sacru şi eternitate, simpozionul ,,Sacrul“, Timişoara, 16-18 aprilie 1998.

            Filosofii ale puterii, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii Româno-Americane, 12 mai 1998.

            Argumentul ontologic şi argumentul cosmologic, tabăra de filosofie a Facultăţii de Filosofie din Cluj, Lăpuş, 6-12 iulie 1998.

            Mecanismele puterii, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii Româno-Americane, 5 mai 1999.

            Structura topologică a timpului, tabăra de filosofie a Facultăţii de Filosofie din Cluj, Lăpuş, 21-25 iulie 1999.           

            Cauzalitatea mentală, sesiunea de comunicări a CRIFST, Academia Română, 13 octombrie 1999.

            Despre identitatea personală, simpozionul ,,Persoana şi singurătatea îngerului“, saloanele ,,Liviu Rebreanu“, Bistriţa, 20 noiembrie 1999.

            Teoria statului minimal, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii Româno-Americane, mai 2000.

            Argumentul ontologic revizitat, simpozionul de filosofie din cadrul Saloanelor ,,Liviu Rebreanu“ de la Bistriţa, 18 noiembrie 2000.

            O nouă privire asupra argumentului ontologic, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de Filosofie, 10 decembrie 2000.

            Teoria supremaţiei dreptului la Fr. Hayek, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii Româno-Americane, 4 mai 2001.

            Trigemenea lui Brâncuşi, simpozionul ,,Brâncuşi, artist-filosof“, Institutul de filosofie, 28 septembrie 2001.           

            Teoria naturalistă a conştiinţei, sesiunea de comunicări a Institutului de Filosofie, aprilie 2003. 

            Problema libertăţii la Merleau-Ponty, Societatea Română de Fenomenologie, 1 iunie 2004.

            Timp şi imaginaţie, simpozionul Kant – 2004, Academia Română, 11-12 iunie 2004.

            Intenţionalitate şi obiecte nonexistente, simpozionul ,,Problema intenţionalităţii : istorie şi perspective", Societatea Română de Fenomenologie, 21-22 septembrie 2004.

            Teoria obiectului inexistent la Meinong, simpozionul ,,Filosofia austriacă : origini, specific, reprezentanţi", Facultatea de Filosofie şi Institutul de Filosofie, 23-24 septembrie 2004.

            Consideraţii despre existenţa obiectelor nonexistente, simpozionul CRIFST, Academia Română, 14-15 octombrie 2004.

            Despre posibilitatea călătoriei în timp, simpozionul ,,Natura timpului’’, Universitatea ,,Lucian Blaga’’ Sibiu, 20 mai 2005.  

            Individuaţia la Blaga,  simpozionul ,,110 ani de la naşterea lui Lucian Blaga. Confluenţe culturale în perspectivă filosofică, Academia Română, 15-16 septembrie 2005.

             Structura timpului la Merleau-Ponty, Societatea Română de Fenomenologie, Bucureşti, 19-21 septembrie 2005. 

            Identitatea personală şi continuitatea spaţio-temporală, simpozionul ,,Identitate şi individuaţie“, ULB, 13 mai 2006.  

            Noi reflecţii despre argumentul ontologic la Leibniz şi Kant, simpozionul ,,Argumentul ontologic”, Sibiu, 20 mai 2007.       

            Conceptul de lume la Merleau-Ponty, simpozionul ,,Modernism şi posmodernism în filosofie”, Craiova, 16 noiembrie 2007.         

            Instanţele fiinţei la Noica, simpozionul ,,Gândirea lui Noica astăzi”, Societatea Română de Filosofie, 24-25 aprilie 2009.

            Individual-general în metafizica lui Noica, simpozionul internaţional ,,Filosofie şi logică la Noica”, 30 octombrie 2009, Craiova.

            Raportul individual – general la Mircea Florian, SIMPOZIONUL NAŢIONAL Mircea Florian – opera filosofică de la reconstrucţia datului la ideea recesivităţii, 19-20 martie 2010.      

            Între modernitate și romantism: Noica despre individual, simpozionul național Constantin Noica, ed V, ,,Cum e cu putință ceva nou”, 24-25 mai 2013, Timișoara.

            Devenința în calitate de concept deschis, Simpozion național Constantin Noica, ediția a VI-a, ,,Concepte deschise”, Craiova, 23-24 mai 2014.

            Specificul și natura metafizicii monadologice, colocviul ,,Unitate în diversitate. Monadologia la 300 de ani”, București, 26-27 sept 2014.

            Libertate și demnitate la Leibniz, simpozion internațional, Craiova, 6 octombrie 2014

            Formă și materie în tematica suflet-corp. Leibniz între Aristotel și Toma de Aquino, Societatea Internațională Toma de Aquino, 15-16 aprilie 2016.           

            Filosofia și etica cercetării, Colocviul internațional Diaspora în cercetare și învățământ, Universitatea din Timișoara, 25-28 aprilie 2016


        13. Articole, recenzii, opinii în reviste culturale

Observator cultural, Timpul, 22, Cultura, Contemporanul, Cuvântul, Altitudini, Euphorion, Saeculum, Ramuri , Zona literară, Vatra, Luceafărul de dimineață

 

        14. Referinţe critice

 • Florin Grigoraş, Leibniz, Universul cărţii, anul IX, nr. 2 (98), februarie 1999, p. 3.

 • Costică Brădăţan, Opera dezvăluie ideile autorului şi-l învăluie pe autor, Adevărul literar şi artistic, anul VIII, nr. 473, 22 iunie 1999, p. 6.

 • Ioan N. Roşca, Filosofie modernă, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de mâine, 1999, p. 199.

 • Mircea Itu, Itinerarii indiene, Braşov, Orientul latin, 1999, p. 349-350.

 • Sergiu Bălan, Leibniz, Revista de filosofie, tomul XLVII, nr. 3-4, 2000, pp. 409-410.

 • Marian Panait, O provocare, Observator cultural, nr. 114, 30 aprilie - 6 mai 2002, p. 14.

 • Dorin Liviu-Bîtfoi, O premieră editorială, România literară, anul XXXV, nr. 18, 8-14 mai 2002, p. 5.

 • Florian Roatis, Dialog, Observator cultural, nr. 122, 25 iunie-1 iulie 2002.

 • Al. Boboc, Leibniz, Primae veritates, Bucureşti, Paideia, 2002, p. 259.

 • Cristina Ciucu, Leibniz. Scrieri filosofice, Observator cultural, nr. 132, 3 -9 sept. 2002.

 • Mircea Itu, Itinerarii britanice, Braşov, Orientul latin, 2003, p. 64.

 • Al. Boboc, Leibniz, Noi eseuri asupra intelectului uman, Cluj, Grinta, 2003, pp. 460-461.

 • Bogdan Suceavă, Motivaţii ale plagiatului, Observator cultural, nr. 198, 9-15 decembrie 2003.

 • Dan Petrescu, Accente estivale, Ziua, 5 iulie 2005.

 • Adrian Michiduţă, Filosoful Mircea Florian, Cluj Grinta, 2003, p. 187.

 • Angela Botez, Un secol de filosofie românească, Bucureşti, Editura Academiei, 2005, pp. 352, 354, 355, 357, 360, 419, 422, 423, 442, 451, 484.

 • Victor Popescu, Timpul filosofilor. O lectură kantiană a lui Leibniz, Observator cultural, 40(297), 1-7 decembrie 2005, p. 14.

 • Sorin Lavric, Despre timp, împrună cu Leibniz şi Kant, România literară, nr. 3, 25-31 ianuarie 2006, p. 19.

 • Alexandru Petrescu, Idealismul condiţional leibnizian şi izvoarele teoretice ale criticismului kantian, Revista de filosofie, tom LIII, nr. 1-2, 2006

 • Alexandru Boboc, Leibniz şi conceptul modern al idealismului, Revista de filosofie, tom LIII, nr. 1-2, 2006.

 • Robert Lazu, Două studii filosofice, Adevărul literar şi artistic, 18 martie 2006.

 • Ion Dur, Înapoi la Kant şi Leibniz, Saeculum, serie nouă, anul V(VII), nr. 1-2(21-22), 2006, pp. 205-206.

 • Dragoş Andrei Giulea, Travaliile analizei academice, Cultura, 26 iulie 2007.

 • Laurenţiu Vlădoiu, în Revista de filosofie, nr. 5-6, 2007, pp.  759-761.

 • Alexandru Boboc, Buchbesprechung in Kant-Studien, 99 Jahrgang, Heft 1, 2008, pp. 126-127.

 • Virgil Nemoianu, Book review in The Review of Metaphysics, vol 61, nr. 3, martie 2008, pp. 646-647.

 • Ionuţ Răduică, Cînd adverbele prind viaţă, Mozaicul, serie nouă, anul XII, nr. 10 (132), octombrie 2009, p. 10.

 • Luigi Bambulea, Adio, Europa !: radiografie preliminară, Verso, anul IV, nr. 71, 16-31 octombrie 2009, p. 16.

 • Viorel Cernica, Schiţa unei istorii a filosofiei prin deconstrucţia conceptului existenţei, Revista de filosofie, vol. LVI, nr. 1-2, 2010, pp. 241-246.

 • Titus Lates, O carte pentru (ne)liniştea noastră, Revista de filosofie, vol. LVI, nr. 1-2, 2010, pp. 247-249.

 • Delia-Ana Şerbescu, în Revue roumaine de philosophie, tome 54, nr. 1, 2010, pp. 153-159.

 • Cornelia-Adriana Simescu, Individualitate şi romantism la Noica, Ramuri, nr. 3, martie 2011.

 • Michael Futch, review of Adrian Nita, La metaphysique du temps chez Leibniz et Kant, in The Leibniz Review, vol. 21, 2011, pp. 171-174.

 • Bogdan Drapac, Review of Adrian Niţă, Noica: o filosofie a individualităţii (Noica: a Philosophy of Individuality), Bucureşti, Paidea, 2009, în Revue roumaine de philosophie, tome 55 nr. 1, 2011 pp. 271-274.

 • Ionuţ Răduică, Polemicele unui deceniu, Ramuri, nr. 3, martie 2012.

 • Ovidiu Pecican, Filosofie înseamnă polemică, Timpul, anul XII, nr. 158, nr. 5, mai 2012, p. 2.

 • Alin Negomireanu, recenzie la Polemice, Revista de filosofie, nr. 5, sept-oct 2012.

 • Alexander Baumgarten, Leibniz, ca un râu subteran în conștiința culturală, România literară, nr. 18, 01.05-07.05. 2015.

 •  Alexander Baumgarten, Despre filosofia românească, dar astăzi, Apostrof, XXVI, 2015, nr. 9 (304).

 • Julia Jorati (Ohio State University), Review of Adrian Nita (ed.), Leibniz's Metaphysics and Adoption of Substantial Forms: Between Continuity and Transformation, Springer, 2015, 176 pp., $129.00 (hbk), ISBN 9789401799553.

 

(17.05.17)

 

Cine e online

Avem 18 vizitatori și niciun membru online

Număr de vizitatori

364458